Kontakt

Sekretariat

Reklamacje

Marketing

Eksport

Sprzedaż

Agrotechnika

Produkty Profesjonalne

 • 795-119-422, 662-075-799, 662-531-207

Zakupy

Dane firmowe

Zarząd spółki

 • Krzysztof Pióro

  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 • Daniel Czerwik

  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

 • Sebastian Piłat

  Prokurent Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

Rada nadzorcza

 • Magdalena Grzymała

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 • Sabina Gustof

  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 • Anna Bogdanowicz

  Sekretarz Rady Nadzorczej

 • Alicja Then

  Członek Rady Nadzorczej

 • Anna Czak

  Członek Rady Nadzorczej